August 15, 2013

Kouzelné zrcadlo literatury Jaroslava Blažkeho

Title: Kouzelné zrcadlo literatury I
Author: Jaroslav Blažke
First published: 1998
Add it: Goodreads, The Book Depository
Rating: ★★★★☆

První díl učebnice “Kouzelné zrcadlo literatury” Jaroslava Blažkeho obsahuje informace o písemných památkách od začátku písemnictví do konce osvícenství. Chronologicky postupující kniha poskytuje krátkou informaci o významných autorech této doby a o jejich spisech. Hlavní výhodou této učebnice je, že obsahuje také krátké úryvky některých děl, což je perfektní pro seznámení se se stylem autora.

Hlavně jsem v této učebnici hledala informace o českých autorech, o kterých asi nic nevím. Po přečtení jsem si udělala na památku krátký seznam zajímavých titulů.

Středověk

1. Konstantin-Cyril a Metoděj
 • Překlad Bible do Staroslověnštiny (9. stol.)
 • Proglas - nejstarší slovanská báseň (9. stol.)
2. Kosmas
 • Kronika česká (12. stol.) - psána latinou, skládá se ze tří knih
3. Karel IV.
 • Majestas Carolina (1353) - návrh zemského zákoníku
 • Vita Caroli (1371) - vlastní životopis 
4. Jan Hus
 • De ecclesia / O církvi (1413)
 • De orthographia Bohemica (1410) - traktát o českém pravopise

Český Humanismus

1. Jan Blahoslav
 • Gramatika česká (1571)
2. Václav Hájek z Libočan
 • Kronika česká (1541)
3. Oldřich Prefát z Vlkanova
 • Cesta z Prahy do Benátek (1563) - cestopis

Evropské Baroko

1. Jan Ámos Komenský
 • Didactica to jest Umění umělého vyučování (1657) - pedagogický spis
 • Labyrint světa a ráj srdce (1631) - alegorický spis
2. Bedřich Bridel
 • Co Bůh? Člověk? (1658) - skladba
3. Bohuslav Balbín
 • Rozmanitosti z historie Království českého (1687) - obrovská encyklopedie
 • Obrana jazyka slovanského, zvláště českého (1672)
 • Nástin humanitních disciplin (1666) - učebnice

Osvícenství

1. Josef Dobrovský
 • Dějiny české řeči a literatury (1792)
 • Českých přísloví sbírka (1804)


No comments:

Post a Comment

Share your thoughts!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...